ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ।

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 100%
ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤਨ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ:

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 • ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 • ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਚਿੱਤਰ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ / ਐਡਵੋਕੇਟ

tom.meevis@lawandmore.nl

ਵਿਚ ਲਾਅ ਫਰਮ Eindhoven ਅਤੇ Amsterdam

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ"

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਥਿਰ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

[ਸ਼ੋ-ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ orderby='menu_order' order='DESC' limit='1′ ਪੰਨਾਕਰਨ='on' layout='grid' options='theme:none,info-position:info-below,text-alignment:center, ਕਾਲਮ: 1, ਫਿਲਟਰ: ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇਟਿੰਗ: ਚਾਲੂ, ਹਵਾਲਾ-ਸਮੱਗਰੀ: ਛੋਟਾ, ਚਾਰਲਿਮਿਟੈਕਸ:(…), ਡਿਸਪਲੇ-ਚਿੱਤਰ: ਚਾਲੂ, ਚਿੱਤਰ-ਆਕਾਰ:ttshowcase_small, ਚਿੱਤਰ-ਆਕਾਰ: ਚੱਕਰ, ਚਿੱਤਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤਰ- link:on']

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ:

ਦਫਤਰ Law & More

ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਹਿਮਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਾਪਤੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇ ਵਕੀਲ Law & More ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹਨ.

ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ .ੰਗ ਹੈ. ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. ਮਾਲਕ UWV ਵਿਖੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ. ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਇਕ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹਨ.

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ;
 • ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ;
 • ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ;
 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ;
 • ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ.

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਬੇਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿs ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਟਰਵਿsਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ. ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ 'ਤੁਰੰਤ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਚੋਰੀ;
 • ਗਬਨ;
 • ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ;
 • ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ;
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੇਦ ਨਾ ਰੱਖਣਾ।

ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ

ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ UWV ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ Law & More.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Eindhoven ਅਤੇ Amsterdam?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:
ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ & ਹੋਰ - ਮੈਕਸਿਮ

Law & More