ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ।

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 100%
ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤਨ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

/
ਵਿਚੋਲਗੀ
/

ਵਿਚੋਲਗੀ

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ Law & More ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

1. ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਲੇ: ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੱਲ ਹੈ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ: ਸਵੈਇੱਛੁਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ solutionੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਚਿੱਤਰ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ / ਐਡਵੋਕੇਟ

tom.meevis@lawandmore.nl

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ"

2. ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਉਂ?

ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ. ਅਕਸਰ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.

The Law & More ਵਿਚੋਲੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਰੋਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋਗੇ. ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ. ਇਸਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ.

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

10
ਮਾਈਕੇ
ਹੂਗਲੂਨ

ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ:

ਦਫਤਰ Law & More ਚਿੱਤਰ

ਵਿਚੋਲਗੀ3. ਜਦੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ?

ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਤਲਾਕ
 • ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲੇ
 • ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ
 • ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ - ਐਨ.ਐਲ.

4. ਕਿਉਂ Law & More?

 • ਕਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ.
 • ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Law & More ਵਿਚੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ.
 • ਤੁਹਾਡਾ Law & More ਵਿਚੋਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.
 • ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ Law & More ਵਿਚੋਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Eindhoven ਅਤੇ Amsterdam?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:
ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ & ਹੋਰ - ਮੈਕਸਿਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.