ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ. ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਲੇਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਲੇ

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ. ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਕੀਲ ਇੱਕ mannerੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ. ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੱਤਰ-ਵਿਸ਼ਾ ਡਰਾਫਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭੇਜਾਂਗੇ. ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੀਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਵਿੱਤ

ਵਿੱਤ

ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. Law & More ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੀਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਅਗਾ paymentਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਮੁ initialਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਾ paymentਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਿਤਾਏ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਘੰਟਾ ਫੀਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ, ਬੇਲਿਫ ਫੀਸ, ਅੰਕਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ. ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਬਾਹਰ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮਤ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ (ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੌਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਜੇ ਇਸਦਾ reasonੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

Law & More ਲੀਗਲ ਏਡ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ Law & More ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ("ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ"), ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਪਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਡੱਚ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਇਕ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ.

ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੋਡਿਯਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਹਾਲਾਤ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਹੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕੱ comeਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ.

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਸਾਥੀ / ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਕ

ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਕ

ਸਾਥੀ / ਐਡਵੋਕੇਟ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ 500 ਐਕਸ 567

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

ਯਾਰਾ-ਨੂਪਸ-ਫੋਟੋ-500-567

ਯਾਰਾ ਨੂਪਸ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵੈਨ ਅਤੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.