ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ।

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 100%
ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤਨ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

/
ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ
/

ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ

ਹਰੇਕ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ downloadਨਲਾਈਨ ਡਾ toਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਮਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ. ਇਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ Law & More.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ.

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਚਿੱਤਰ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ / ਐਡਵੋਕੇਟ

tom.meevis@lawandmore.nl

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ"

ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਿਤ Law & Moreਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ;
 • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਸਮਾਪਤੀ, ਭੰਗ, ਰੱਦ);
 • ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ;
 • ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ;
 • ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ.

Law & More ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਾਂ.

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

10
ਮਾਈਕੇ
ਹੂਗਲੂਨ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ:

ਦਫਤਰ Law & More ਫੋਟੋ

ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੋਗੇ:

 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ;
 • ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ;
 • ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ;
 • ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ;
 • ਮਨੀ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ;
 • ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ;
 • ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ;
 • ਖੇਪ ਸਮਝੌਤੇ;
 • ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਠੇਕੇ;
 • ਗੈਰ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤੇ;
 • ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਾਰ;
 • ਸਮਝੌਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ;
 • ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ Law & More ਇਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ Law & More.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Eindhoven ਅਤੇ Amsterdam?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:
ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ & ਹੋਰ - ਮੈਕਸਿਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.