ਬਲੌਗ

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ

ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਨ-ਕਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨ-ਕਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ-ਵੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਇਹ ਬਲੌਗ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ, ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ...

ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਡਿਫੌਲਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਫੌਲਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਫੌਲਟ…

ਡਿਫੌਲਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਪਰਸੋਨਲ ਫਾਈਲਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਪਰਸੋਨਲ ਫਾਈਲਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ (ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋੜੀਂਦੇ)? ਵਿੱਚ…

ਪਰਸੋਨਲ ਫਾਈਲਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਈਲ AVG

ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਈਲ AVG

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (AVG) ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਐਕਟ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (UAVG) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AVG ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ…

ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਈਲ AVG ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ…

ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਸਥਿਰ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਸਥਿਰ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ...

ਸਥਿਰ-ਅਵਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ: ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ

ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ: ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ 

ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਰਟ. 6:162…

ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ: ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ  ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ! ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ...

ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਬੋਵੇਟ) ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। …

ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਾਂ-ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੁਸਖ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਸਮਾਂ-ਬੰਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੈਣਦਾਰ…

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ?

ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਭਾਵ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ...

ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦਾ…

ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਟ (Wfw) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ…

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ

ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ

ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਸੀਦ ਜਿਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਥੀ ਹੈ ...

ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ...

ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 2023 ਚਿੱਤਰ

ਗੁਜਾਰੇ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ

ਹਰ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ...

ਗੁਜਾਰੇ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਵਿਵਹਾਰ

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਵਿਵਹਾਰ

#MeToo, ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਹੌਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਡੀ ਵੇਅਰਲਡ ਡਰਾਇਟ ਡੋਰ 'ਤੇ ਡਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ …

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਕੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ...

ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਕੀ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ…

ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ

ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ...

ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਚਿੱਤਰ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ

ਜਦੋਂ ਦੋ ਡੱਚ ਸਾਥੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈ…

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੀਂ…

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਰੂਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅੱਠਵਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੰਸਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਪਾਅ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ। ਦੀ…

ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਅਤੇ ਬਾਅਦ) ਜਾਇਦਾਦ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਅਤੇ ਬਾਅਦ) ਜਾਇਦਾਦ

ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਤਲਾਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ...

ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਅਤੇ ਬਾਅਦ) ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ

ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਡੱਚ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਡੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ…

ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (IND) ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…

ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਗੁਜਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ?

ਗੁਜਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ?

ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਆਖਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਤੇ…

ਗੁਜਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਿੱਤਰ

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਵੇ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ! ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ…

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਮੈਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ! ਚਿੱਤਰ

ਮੈਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ!

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ…

ਮੈਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ! ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤਲਾਕ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਟਨਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੁਝਾਅ 1: ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ...

ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਿੱਤਰ

ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ। ਰੇਡ-ਹੈਂਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਗਏ ਹੋ…

ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚਿੱਤਰ

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਧੁਨੀ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ (ਸੰਗੀਤ) ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। …

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਵਕੀਲ ਕਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ?

ਵਕੀਲ ਕਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ...

ਵਕੀਲ ਕਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਿੱਤਰ

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਲੋੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ...

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਅਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੋਂ ਇਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ…

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਾਰਾ, ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ। ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ 7:653, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ...

ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ (ਸਿਰਲੇਖ I ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ (ਡੱਚ ਵਿੱਚ ਫੇਲਿਸਮੈਂਟਵੈਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'Fw' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ: ਮੁਅੱਤਲ (ਸਿਰਲੇਖ II) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ...

ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਬੀ 2 ਬੀ

ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਬੀ 2 ਬੀ

ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ. ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ। ਜੇਕਰ, ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ…

ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਬੀ 2 ਬੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। …

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.