ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ!

ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈ Robots.txt ਨਿਯਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ.ਟੈਕਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ IP ਐਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਕਸੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

WHOIS Lookup for 3.238.98.39

2022/09/24 @ 10:45:33 pm

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.

Amazon Technologies Inc. AT-88-Z (NET-3-128-0-0-1) 3.128.0.0 - 3.255.255.255
Amazon Data Services NoVa AMAZON-IAD (NET-3-224-0-0-1) 3.224.0.0 - 3.239.255.255
ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
ਬੁਡ ਬੋਟਸ ਲਈ ਬਲੈਕਹੋਲ