ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ' ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ

ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ) ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਮਾ ਲਈ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ;
  • ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ;
  • ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ.

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਥਾਣੇ ਵਿਚ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਡਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ, ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ. ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ, ਬੀਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੜਤਾਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿ dutyਟੀ ਪਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ.

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ "ਸਮਾਜਿਕ" ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ "ਕਾਰੋਬਾਰੀ" ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.

ਜੇ (ਵਧਾਈ ਗਈ) ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ. ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ. ਜੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲੰਬੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ.

At Law & More, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Law & More ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਰਾਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.