ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ofੁਕਵਾਂ meansੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਦਖਲ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • NV ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕ. ਅਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਕਾਨੂੰਨ NV ਅਤੇ BV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ .22.5 10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 1% ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਐਨਵੀ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 20% ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ € XNUMX ਮਿਲੀਅਨ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • The ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਖੁਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿਚ.
 • ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ. ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਰਕਸ ਕਾਉਂਸਲ.

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਿਧੀ: ਦੋ ਪੜਾਅ

ਵਿਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਹੀ ਨੀਤੀ' ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ 'ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ. ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ (ਸਾਬਕਾ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ). ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

(ਆਰਜ਼ੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੋਜ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਨਿਰੀਖਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਆਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ;
 • ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ;
 • ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ;
 • ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਭਟਕਣਾ;
 • ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲਾ;
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭੰਗ.

ਉਪਚਾਰ

ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਕੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ. ਕਾਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? The Law & More ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ nextੁਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ.

Law & More