ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ

ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਚੁਣੋ

ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ "ਸਿਰਫ" ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ

ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
  • ਲਿੰਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ. ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
  • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
  • ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਗ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਕਾੱਪੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬੀਆਰਪੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੇਖਦੀ ਹੈ.

ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਿ municipalityਂਸਪੈਲਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ. ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿ youਂਸਪੈਲਿਟੀ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿ municipalਂਸਪਲ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਜੀਬੀਏ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ 8 ਹਫਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੋ.

ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹਨ. ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. 'ਤੇ Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.