ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਚਿੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ.

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ (ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਰਆਈਵੀਐਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇ half ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖੋ ਜੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਫੇਸਟਾਈਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਆਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇੰਟਰਲੋਕੁਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਕੱ lifted ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੇ ਵਕੀਲ Law & More ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Law & More ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱ reachਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ Law & More.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.