ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਰਜਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਦਰਅਸਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ.

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਰੈਫਰਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਮੁ principleਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੁ proceedingsਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜੱਜ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੁਆਰਾ. ਇਸ ਲਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਵੱਖਰੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ

ਦਰਅਸਲ, ਮੁ andਲੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ. ਆਖਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੋ ਉਪ-ਪੀਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ "ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ", ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਰਸ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਟਾ ਕੱlusionਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਕੀਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ. ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ Law & More. Law & More ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

Law & More