ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸਵੈਚਲਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਬਲੌਗ, 'ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ' ਦੇਖੋ।

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ! ਮੰਗਲਵਾਰ, 22 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

  • ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ;
  • ਜੇ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
  • ਜਦੋਂ ਇੱਕ 16- ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕਲੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ।

ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਖੋਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਖੌਤੀ "ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

  • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਸਣ ਜਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ/ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਵਹਾਰ;
  • ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ/ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ। ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
  • ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ (ਬੇਪ੍ਰੇਰਣਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 'ਅਣਪਛਾਣਯੋਗ' ਹੋਣਾ;
  • ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
  • ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ।

ਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅੰਤਿਮ ਹੈ?

ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ "ਬਹਾਲ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ

ਕੇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾੜਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਜ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਆਖਰੀ ਟਾਈ' ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਸੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇੰਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

Law & More