ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ .ੰਗ ਹਨ. ਮੁੱਖ methodsੰਗਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ, ਘਟਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਸਦਾ ਬਦਲਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਧੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ.

ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਮੁਨਾਫਾ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ). ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਭ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤ company'sਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਛੂਟ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ methodੰਗ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ methodੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਐਫਸੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਡੀਐਫਸੀ ਵਿਧੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ. ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਡੀਐਫਸੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰ ਦੀ Costਸਤਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਡਬਲਯੂਏਸੀਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਨਤੀਜਾ ਛੂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ methodੰਗ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਇਕ methodੰਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡੇ million ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਉੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ chooseੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ-ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ. Law & Moreਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

Law & More