ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਚਿੱਤਰ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ

ਜਦੋਂ ਦੋ ਡੱਚ ਸਾਥੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ II-ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਆਦਤ ਨਿਵਾਸ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਤਨ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਨਿਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਦਤ ਨਿਵਾਸ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਿਵਾਸ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਤਨ ਨਿਵਾਸ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਡੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਤਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ!

Law & More