ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ

ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ

ਤਲਾਕ ਅਕਸਰ ਸਾਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਲਾਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਲਾਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਲੇ: ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੱਲ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੇਜ.

ਤਲਾਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਲਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ isੰਗ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਤ ਗੁਜਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ.
ਜਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਤਲਾਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਚ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਚ, ਪੱਖ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵਿਚੋਲਾ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ. ਵਿਚੋਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਧਿਰਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ. ਵਿਚੋਲਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ, ਸਮਝੌਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੀਆਂ.

ਵਿਚੋਲਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਚੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ.

ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਦਮ

  1. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿ.. ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿ. ਵਿੱਚ, ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ, ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ.
  2. ਪੁਨਰ ਪੜਾਅ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ.
  3. ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਕੱ .ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
  4. ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰੋ. ਵਿਚੋਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ.  

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.