ਡੱਚ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਈਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ 2018 - ਚਿੱਤਰ

ਡੱਚ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਈਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ 2018

ਡੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੇਟ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਡੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਈਯੂ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ?

ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ- ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (IND) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IND ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਐਨ ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

  • ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ IND ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ.
  • ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ IND ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
  • ਮਾਲਕ ਕੋਲ IND ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  • ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ IND ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ. ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡੱਚ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸਮੂਹਕ ਲੇਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ 1d ਪੈਰਾ 4 ਹੈ.

1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਲ 1.85 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 2017% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.

Law & More