ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ

ਉਦਮੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਵਪਾਰ ਦੇ ਭੇਦ

23 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ, ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ). ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਲਾਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ. ਜੱਜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ.

ਨਿਯਤ ਕਰੋ