ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਡੱਚ ਵਿਅਕਤੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੱਚਮੈਨਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਵੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ - ਇੱਕ ਡੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ - ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.