ਤਲਾਕ ਲੜੋ

ਤਲਾਕ ਲੜੋ

ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਤਣਾਅ ਇਕ ਕੋਝਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ arrangedੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਜੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਸਹੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਵਕੀਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਲਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤਲਾਕ ਲੜੋ

ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤਲਾਕ ਕਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਚਿੱਕੜ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਲਾਕ ਅਕਸਰ ਬੇਲੋੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਕਈਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਤਲਾਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੜੋ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ Law & More ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤਲਾਕ ਅਟੱਲ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Law & More.

ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ

ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਹੀ ਸੇਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਲੜਾਈ) ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ? ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ Law & More. ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.