ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਚਿੱਤਰ

ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ - ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋ; ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਝਾ ਸਮਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ?

ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.

ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 6: 231 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

«ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਪਵਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁ elementsਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ».

ਪਹਿਲਾਂ, ਕਲਾ. ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ 6: 231 ਉਪ ਏ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2000/31 / ਈਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ, «ਲਿਖਤੀ word ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਨ.

ਕਾਨੂੰਨ user ਉਪਭੋਗਤਾ »ਅਤੇ« ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ about ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਲਾ. 6: 231 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਬ ਬੀ). ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ. ਕਾਉਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਲਾ. 6: 231 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਬ ਸੀ).

ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਕ ਮੁ aspectਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚੇ / ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ.

ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ:

  • (ਵਿਰੋਧੀ) ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ.
  • ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗੂਗੀ ਅਤੇ (ਗੈਰ) ਸਵੀਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ.
  • ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ.

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਮੂਹਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਕਲਾ .6: 238 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2).

ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾ generalਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਲਾ 6: 234) ਉਹ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾ partyਂਟਰ ਪਾਰਟੀ (ਕਲਾ. 6: 234 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੌਂਪਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾ counterਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਕਲਾ .:: २6 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 234) ਜਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾ theਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਲਾ .6: 234), ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਲਾ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੈ. ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ 6: 234 ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਉਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ (ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਲਾ 6: 234 ਧਾਰਾ 3) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਹਨ? ਡੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ (ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 1999: ਜ਼ੈਡਸੀ 2977: ਜੀਰਟਜ਼ੇਨ / ਕੈਂਪਸਟਾਲ) ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁ aspectsਲੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਉਤਪਾਦ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਲਾ 6: 236 ਅਤੇ ਕਲਾ. ਡਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ 6: 237) ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ. ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ (ਬੀ 2 ਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

The ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ (ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਲਾ:: २6) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ.

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ:

  1. ਨਿਯਮ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ (ਕਲਾ .6: 236 ਉਪ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ) ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ orਣਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ (ਕਲਾ .6: 236 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਉਪ ਬੀ).
  2. ਨਿਯਮ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾ partyਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਕਲਾ. 6: 236 ਉਪ ਆਈ ਡਚ ਸਿਵਲ) ਕੋਡ).
  3. ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮ (ਕਲਾ. 6: 236 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਬ ਕੇ). ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਕਲਾਤਮਕ: 6 236 XNUMX ਉਪ ਪੀ ਅਤੇ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕਿ q).

The ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਲਾ 6: 237) ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ burਖਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਉਂਟਰ ਪਾਰਟੀ (ਕਲਾ .6: 237 ਉਪ ਬੀ, ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ( ਕਲਾ.:: 6 237 ਉਪ ਈ e ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਜਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਉਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਕਲਾ .6: 237 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਬ ਐਲ).

ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ Law & More maxim.hodak@lawandmore.nl ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੁਆਰਾ. ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ, ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ Law & More tom.meevis@lawandmore.nl ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ +31 (0) 40-3690680 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.