ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਲਾਕ

ਇਹ ਇਕੋ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਇਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ 40% ਵਿਆਹ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੰ. 2201/2003 (ਜਾਂ: ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ II ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) 1 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਈਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਲਾਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ:

  • ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ.
  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
  • ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਕ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  • ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  • ਜਿਥੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ.
  • ਜਿਥੇ ਇਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ. ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਡੈਨਮਾਰਕ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ II ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ

ਜੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੋੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ. ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜੇ ਈਯੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. 1 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ. ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਡੱਚ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਤਦ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ. ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ

29 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਈਯੂ) ਨੰ 2016/1103 ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ) ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ (ਮਾਨਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ). ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਆਈਆਈਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ. ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਆਦਤ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਕੋ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਮ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੀਮਤ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚੋਣ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Law & More. At Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਦੂਰਅੰਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿ interview ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 'ਤੇ ਵਕੀਲ Law & More ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.