ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Eindhoven...

ਲਾਅ ਫਰਮ

ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Eindhoven, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ( ਡੀ.ਜੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਓਵਰਪੇਡ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Law & More