ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਚਿੱਤਰ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ (ਭਵਿੱਖ) ਉਦਮੀ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਕਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ. ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ. ਇਹ ਲੇਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੇਖ 2: 9 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ fulfilledੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੇਖ 2: 9 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. [1]

ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਭਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ. ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. [2]

ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱ excੇ ਗਏ

ਲੇਖ 2: 9 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ (ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੇਖ 2: 9 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਹੈ. ਕੱulਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ. ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ.

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ. ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਅਸਮਰਥਾ ਕੱ excਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ informedੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. [3] ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱul ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਾਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ shਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ. ਬਾਹਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਨ, ਲੇਖ 2: 138 ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲੇਖ 2: 248 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਲੇਖ 6: 162 ਤੇ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਬਾਹਰ) ).

ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡੱਚ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਐਨਵੀ) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ 2: 138 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲੇਖ 2: 248 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਹੈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕਿuਰੇਟਰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ fulfilledੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪੂਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਯੂਰੇਟਰ ਤੇ ਹੈ; [pla] ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇਸ acੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। []] ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ 2: 138 ਉਪ 2 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲੇਖ 2: 248 ਉਪ 2 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੇਖ 2:10 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਲੇਖ 2: 394 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. []] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿuਰੇਟਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ 5: 2 ਉਪ 138 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲੇਖ 6: 2 ਉਪ 248 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਹੈ.

ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱ .ੇ ਜਾਣ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ. ਕੇ ਇਸ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੇਖ 2: 138 ਉਪ 3 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲੇਖ 2: 248 ਉਪ 3 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਹੈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੂਰਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਕਸਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. []]

ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਖ 6: 162 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਣਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਡੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਕਲੇਮਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. []] ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। []] ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰਾ ਵਿਚ ਇਕਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ 2:11 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

ਆਰਟੀਕਲ 2:11 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੇਖ 2: 9 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਲੇਖ 2: 138 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲੇਖ 2: 248 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖ 2:11 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਡੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਡੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਆਰਟੀਕਲ 2:11 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 2:11 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. []]

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਪਲ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਹੈ. ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ.

ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. [10] ਅਣਜਾਣ ਤੱਥਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ. ਇਸ ਲਈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ.

ਸਿੱਟਾ

ਉੱਦਮ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ. ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉੱਦਮੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ; ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ.

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਕਰਣ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More ਮੈਕਸਿਮ.ਹੋਡਕ@ ਲਾਵਲੈਂਡਮੋਰ.ਨਲ, ਜਾਂ ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਖੇ Law & More tom.meevis@lawandmore.nl ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ +31 (0) 40-3690680 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

[1] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (ਸਟੈਲੇਮੈਨ / ਵੈਨ ਡੀ ਵੇਨ).

[2] ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 2002: ਏਈ 7011 (ਬਰਘੂਜ਼ਰ ਪਪੀਅਰਫਾਬ੍ਰੀਕ).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2010: BN6929.

[4] ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 2001: ਏਬੀ 2053 (ਪੈਨਮੋ).

[5] ECLI: NL: HR: 2007: BA6773 (ਨੀਲਾ ਟਮਾਟਰ)

[6] ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 2015: 522 (ਗਲਾਸੈਂਟਰੇਲ ਬੀਅਰ ਬੀਵੀ).

[7] ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 1989: ਏਬੀ 9521 (ਬੇਕਲੇਮਲ).

[8] ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 2006: ਏਜੇਡ 0758 (ਓਨਟਵੈਂਜਰ / ਰੋਲੋਫਸਨ).

[9] ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 2017: 275.

[10] ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 1997: ਜ਼ੈਡਸੀ 2243 (ਸਟੇਲਮੈਨ / ਵੈਨ ਡੀ ਵੇਨ); ECLI: NL: HR: 2010: BM2332.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.