ਇਕ ਨਵਾਂ ਡੱਚ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ...

ਡੱਚ ਬਿਲ

ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੱਚ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ, ਡੱਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲੌਕ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ) ਨੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚੋਲਗੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ,ੰਗ ਨਾਲ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

14-04-2017

ਨਿਯਤ ਕਰੋ