ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ: ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ: ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੀ. ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ: ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ / ਸੀ. ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ (ਸਹਾਇਕ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ: ਸਵੇਰੇ 12.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਲ. ਜੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਦੇ 00 ਵਜੇ ਤੋਂ 11.00:12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 00 ਵਜੇ ਤਕ ਇਹ ਮਿਆਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 09:00 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪਾਬੰਦੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਵਕੀਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ

ਰੋਕੂ ਹਿਰਾਸਤ ਰੋਕੂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੱਕ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਰੋਕੂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 63 XNUMX ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ.

ਹਿਰਾਸਤ

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅਵਾਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ. ਇਹ ਇਕ ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਡਿਪਟੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ:

  1. ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚਾਅਵਾਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੰਭਵ ਹੈ.
  2. ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਮਕੀ (285, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਡ ਦਾ ਪੈਰਾ 1), ਗਬਨ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਦਾ 321), ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ (ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਾ 417b), ਮੌਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ (175, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਡ ਦਾ ਪੈਰਾ 2), ਆਦਿ.
  3. ਆਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਆਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਡੱਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਉਡਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ,
  • ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ,
  • 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ
  • ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ, ਗਬਨ, ਆਦਿ ਲਈ.

ਜੇ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 24 ਘੰਟੇ. ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  1. ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨ;
  2. ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
  3. ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ.

ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ

ਰੋਕੂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਮੁਅੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰੋ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ. ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰੋਕੂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੰਮ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੋਕੂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੀ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ. 

104 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਫੋਰਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਪੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ, ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨੇ.

ਕੀ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.