ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ. ਇਹ ਬਲੌਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਅੱਗੇ, ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ.

ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਵਧੀ

ਜੇ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਨੰਤ ਸਮਾਂ

ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਵਧੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕੇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਖੁੱਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

  • ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਸੰਬੰਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
  • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਅਧਾਰ ਹੈ;
  • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਵਧੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ 'ਲਿਖਣ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ. ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਅਖੌਤੀ 'ਰਸੀਦ ਥਿ .ਰੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਤੇ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤੇ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ Law & More. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ.

 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.