ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਾvention ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ legalੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ meansੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੇਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਮ. ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱ is ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ, ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਗ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਅਵਧੀ

ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਖੇਤਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਬੇਨੇਲਕਸ, ਯੂਰਪ, ਆਦਿ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ:

 • ਖਾਸ: ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ: ਲਾਇਸੰਸਦਾਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਸੋਲ: ਇੱਕ ਅਰਧ-ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਖੋਲ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ.

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਹੈ. ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ importantੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • The ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ. ਜੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਕਮ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ), ਰਾਇਲਟੀਜ਼ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ). ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
 • ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ or ਸਾਲਸੀ / ਵਿਚੋਲਗੀ
 • ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ
 • ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ. ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ.
 • ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਠੇਕਾ.
 • ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ: ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ. ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੰਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹਨ. ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ, ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ licenseੁਕਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ.

Law & More