ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ

ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਕਟ

ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਧੋਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ. ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ ਐਕਟ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ) 2004 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾਓ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਡੋਮਾਈਲਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ.

ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ

1. ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

 ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ. ਡੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ, ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ;
 • ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ (ਡੋਮਸਾਈਲ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
 • ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡੂਇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ;
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ;
 • ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ.

ਡੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ. ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੱਸਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ. ਨਿਰੀਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਟਰੱਸਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੱਸਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੇਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਵਿਵਹਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਇਕੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਗੁੰਮ ਹੈ. [1] ਫਿਰ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

2. ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪਲੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

 2004 ਵਿਚ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. 6 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਡੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ. ਨਵੇਂ ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ ਐਕਟ 2018 (ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ 2018), ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ meansੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ, 'ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ' ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ. ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ. ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਡਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਇਕਾਈ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੋਮਾਸਾਈਲ ਪਲੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਸਨ:

 • ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
 • ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ;
 • ਸਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ;
 • ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ;
 • ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂਟੀਐਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ 2018 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ:

 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ;
 • ਟੈਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ;
 • ਸਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ;
 • ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ;
 • ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ 2018 ਅਧੀਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ. ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਟੀ. 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਐਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਮਾਸਾਈਲ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਰਟੀਕਲ 3, ਪੈਰਾ 4, ਸਬ ਬੀ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਟੀ. 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਡਾਕ ਪਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ.[2]

ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਇਸ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕ ਧਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੇਖ 3, ਪੈਰਾ 4, ਸਬ ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

3. ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਤੀਜੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਟੀਕਲ 3, ਪੈਰਾ 4, ਉਪ ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ 2018 ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਟੀ. 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ, ਗ੍ਰਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.[]] ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਖੁਦ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

4. ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ

ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕ ਪਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ. ਸੋਧ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ। []] ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ 4 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, literatureੁਕਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 'ਉਦੇਸ਼' ਅਤੇ 'ਸੰਪਰਕ ਲਿਆਉਣ' ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 2018, ਪੈਰਾ 3, ਸਬ ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ 4 ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ. ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰਲਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ. ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ' ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ. ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ 'ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਪੇਜ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਹਿਕ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

5. ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ 2018 ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੁਰਾਣੇ ਡਬਲਯੂਐਚਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਡਬਲਯੂਐਚਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ 2018 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ' ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ 2018 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੈ.

ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਵਿਖੇ ਵਕੀਲ Law & More maxim.hodak@lawandmore.nl, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੁਆਰਾ. ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਵਕੀਲ Law & More tom.meevis@lawandmore.nl ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ +31 (0) 40-3690680 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

 

[1] ਕੇ. ਫ੍ਰੀਲਿੰਕ, ਨੀਡੇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਟੋਇਜ਼ਿਕਟ ਟਰੱਸਟਕਾੱਨਟੋਰਨ, ਡੀਵੈਂਟਰ: ਵੋਲਟਰਸ ਕਲੂਵਰ ਨੇਡਰਲੈਂਡ 2004.

[2] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 910, 7 (ਨੋਤਾ ਵੈਨ ਵਿਜੀਜ਼ੀਗਿੰਗ).

[3] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 910, 7 (ਨੋਤਾ ਵੈਨ ਵਿਜੀਜ਼ੀਗਿੰਗ).

[4] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 910, 7 (ਨੋਤਾ ਵੈਨ ਵਿਜੀਜ਼ੀਗਿੰਗ).

Law & More