ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਸਬੀ') ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਆਰਟੀਕਲ 2: 140/250 ਪੈਰਾ 2) ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ('ਡੀਸੀਸੀ')) ਦਾ. ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸ ਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਐਸਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ, ਐਸ ਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਫਿਰ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਐਸ ਬੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੇਖ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ

ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਨ ਬੀ ਅਤੇ ਬੀ ਵੀ ਲਈ ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀ (ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ). ਇਹ ਕਈ ਸੈਕਟਰਲ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲੇਖ 3:19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ). ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ (' ਜੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.). ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਮਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਦੋ-ਪੱਧਰੀ structureਾਂਚੇ ਵਿਚ ਐਸ ਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ structureਾਂਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਐਸ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲੇਖ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਕੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਨੀਵਾਂ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐਸਬੀ (ਡੀਸੀਸੀ ਦਾ ਲੇਖ 2: 140/250 ਪੈਰਾ 1) ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਐਸ ਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਡਿ boਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ (ਡੀਸੀਸੀ ਦੇ ਲੇਖ 2: 140/250 ਪੈਰਾ 2). ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਕ ਡਿ dutyਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ, (ਰੀ) ਨਿਯੁਕਤੀ, ਮੁਅੱਤਲ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ, ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. . ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਸ ਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ. ਐਸਬੀ ਦੇ ਮੁ tasksਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱ companyਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜਬ mannerੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ (ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ. ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ.

ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸ ਬੀ ਦਾ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸ ਬੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਐਸ ਬੀ ਦੀਆਂ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਐਸਬੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਐਨਵੀ (ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸ ਬੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਐਸ ਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ:

  • ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਲੇਖ 2: 147/257 ਡੀਸੀਸੀ): ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ.
  • ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ (ਲੇਖ 2: 129/239 ਉਪ-ਭਾਗ 6 ਡੀ ਸੀ ਸੀ).
  • ਇੱਕ ਅਭੇਦ ਜਾਂ ਡੀਮਮਰਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਲੇਖ 2: 312 / 334f ਸਬ 4 ਡੀਸੀਸੀ).
  • ਸਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਲੇਖ 2: 101/210 ਉਪ-ਭਾਗ 1 ਡੀ ਸੀ ਸੀ).
  • ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ structureਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਖੇ ਐਸ ਬੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ. ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਸਬੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ ਬੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ (ਲੇਖ 2: 162/272 ਡੀਸੀਸੀ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀਐਮਐਸ ਦਾ (ਲੇਖ 2: 155/265 ਡੀਸੀਸੀ). ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਬੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਲੇਖ 2: 158/268 (4) ਡੀਸੀਸੀ). ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੀਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਰਕਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਬੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਐਸ ਬੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਜੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਬੀ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਸ ਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ structureਾਂਚਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਸ ਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ ਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਐਸਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਇਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ), ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਕ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Law & More ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.