ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਉੱਦਮੀ (ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਚਨਸਟਾਈਨ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ) ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ ਹਨ. ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿ dutyਟੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
  • ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੈ.
  • ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ (ਕਦਮ) ਯੋਜਨਾ ਹੈ.
  • ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (KvK).
  • ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਮਿਲੇਗਾ. ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਖੋਜ ਸਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ”. ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਐਨ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪੀਐਚਡੀ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ "ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ". ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਚ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਪੂਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ IND ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

  1. ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ
  2. ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ
  3. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਮੁੱਲ

ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 300 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਲਈ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਮ ਬੀ ਓ -4 ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ relevantੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ. ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਆਖਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ, ਮਾਰਕੀਟ, ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤ structureਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰੋਗੇ. ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਅ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ.

ਜੋੜਿਆ ਮੁੱਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ.

Feti sile! ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ (KvK) ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ (ਐਮਵੀਵੀ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਵੀਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਕੁਝ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਤੁਸੀਂ IND ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਵੀਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਵੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ.

ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ (ਟੀ.ਈ.ਵੀ.) ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਐਮਵੀਵੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂ neighboringੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ ਐਨ ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. IND ਤਦ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਵੀਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.

At Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਐਮਵੀਵੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 'ਤੇ ਵਕੀਲ Law & More ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ Law & More.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.