ਹਰੇਕ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ downloadਨਲਾਈਨ ਡਾ toਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਮਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਹਰੇਕ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ downloadਨਲਾਈਨ ਡਾ toਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਮਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ. ਇਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ Law & More.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ.

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਚਿੱਤਰ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਸਾਥੀ / ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 40 369 06 80

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ”

ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਿਤ Law & Moreਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

Permanent ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ;
Cont ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਸਮਾਪਤੀ, ਭੰਗ, ਰੱਦ);
Agreement ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ;
Agreement ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ;
Cooperation ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ.

Law & More ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਾਂ.

ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੋਗੇ:

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ;
Terms ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ;
• ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ;
Ntal ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ;
• ਮਨੀ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ;
• ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ;
• ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ;
Ign ਖੇਪ ਸਮਝੌਤੇ;
• ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਠੇਕੇ;
Disc ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ;
• ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ;
Ments ਸਮਝੌਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ;
• ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ Law & More ਇਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ Law & More.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.