ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ structureਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ suitableੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਮਲਕੀਅਤ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ?

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ - LAW & MORE

ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ LAW & MORE

ਚੈੱਕ ਆਸਮਾਨ

ਚੈੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ - LAW & MORE

ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ LAW & MORE

ਚੈੱਕ ਆਸਮਾਨ

ਚੈੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਟਾਰਨੀ

ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ structureਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ suitableੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਮਲਕੀਅਤ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ Law & More. 'ਤੇ Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ. ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ Law & More ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ. Law & Moreਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇ. ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, Law & More ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

A ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
• ਵਿੱਤ;
Companies ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ;
• ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ;
Share ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ!

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 40 369 06 80

ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ Law & More?

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ methodੰਗ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 100% ਗਾਹਕ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ weਸਤਨ ਇੱਕ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

"Law & More ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ”

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਯੋਜਨਾ

ਵਿਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ Law & More ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

1. ਜਾਣ -ਪਛਾਣ. ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ Law & More ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ Law & More ਦਫ਼ਤਰ.

2. ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ ਕੀ ਹਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇ ਵਕੀਲ Law & More ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

3. ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ Law & More ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ.

4. ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਣਾ. ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਲਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ. ਤੇ Law & More, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਟਾਰਨੀ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ structureਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ (ਬੀਵੀ)
• ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ (ਐਨਵੀ)
ਬੁਨਿਆਦ
ਯੂਨੀਅਨ
Coope ਸਹਿਕਾਰੀ

ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ BV ਜਾਂ NV ਤੇ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ (ਇਕੱਲੇ) ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਚੁਣਾਂ?'.

ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਏ ਰੱਖਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Law & Moreਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਅਟਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ. ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ. ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

• ਇਕੋ ਇਕ ਮਲਕੀਅਤ
Partnership ਆਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (VOF)
Limited ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਸੀਵੀ)
ਭਾਈਵਾਲੀ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, 'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਚੁਣਾਂ?'.

Law & Moreਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. Law & Moreਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ੁਕਵਾਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਨੂੰਨੀ structureਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Law & More ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ

ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ .ੁਕਵੀਂ ਹੈ

ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ

ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Dilligence ਦੇ ਕਾਰਨ

Dilligence ਦੇ ਕਾਰਨ

ਚੰਗੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਿਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ Law & More ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ.

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ arrangedੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਏ Law & More ਵਕੀਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Law & More ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Law & More ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ:

Racts ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ;
Racts ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ;
A ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ;
A ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ;
Contract ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਟਾਰਨੀ

ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਅਭੇਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ
• ਸਟਾਕ ਅਭੇਦ
Legal ਕਨੂੰਨੀ ਅਭੇਦਤਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ੁਕਵਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਅਟਾਰਨੀ Law & More ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਓਵਰ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਵ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਦ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਦੁਏ ਦਿਲਿਗੇਨ C ਏ

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, Law & More ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ dueੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? Law & Moreਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ.

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਉਚਿਤ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਿਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ Law & More.

ਸਵਾਲ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਬੀਵੀ) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਵੀ). ਕਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ Law & Moreਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. Law & Moreਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ੁਕਵਾਂ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, Law & More ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

A ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
• ਵਿੱਤ;
Companies ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ;
• ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ;
Share ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ;
Contract ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ, ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੇ Law & More, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ Law & More ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, Law & More ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਈਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Phone ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ: 040-3690680 ਜਾਂ 020-3697121
• ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ: [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਦੁਆਰਾ Law & More ਸਫ਼ਾ: https://lawandmore.eu/appointment/

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦੋ ਲੋੜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

1. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
2. ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ (ਬੀਵੀ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਵੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ (ਏਵੀਏ) ਕੋਲ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ (ਏਵੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ Law & More. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ:

ਵਿਚੋਲਗੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਸਰਲ inੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ. ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://lawandmore.eu/mediation/

ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਥੇ ਕੱulੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੱsionਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜੋ ਐਮਸਟਰਡਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ (ਅਸਥਾਈ) ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰੋ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ +31 (0) 40 369 06 80 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.