ਕੀ ਅਮਲਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਅਮੁੱਲ-ਰਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਸਮਝੌਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਗਲਤ unfੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ.

Law & More B.V.