ਗੁਜਾਰਾ

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ "ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਾਰਾਸੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗੁਜਾਰਾ ਇਕ ਵੱਖਰੇਵਸ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਦਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ womanਰਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਿ ofਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਦਾ ਸੀ.

Law & More B.V.