ਰੱਦ

ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Law & More B.V.