ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਲਾਕ

ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਨਤਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ divideੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਘਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਜਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Law & More B.V.