ਚਿੱਠੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

Law & More B.V.