ਮੁ principleਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਡੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ

ਮੁੱ principleਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਡੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇ. ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਕੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਕ ਧਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਘਾਟ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਇਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਾਟ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6:75 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਫੋਰਸ ਮੈਜਿ .ਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਯੋਗ ਹੈ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 40 369 06 80

Law & More ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੇਮੇਨਵਰਕਿੰਗਸੋਵਰੇਨਕੋਮਸਟ ਚਿੱਤਰ

ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ

ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਨੇਸ਼ਨਲ -en ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿੱਤਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ Law & More

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਕੀਲ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਆਖਰਕਾਰ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਲਾਜ. ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ ਟੋਰ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਫੁੱਲਦਾਨ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 6: 162 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ. ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਲਿਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 'ਅਪਰਾਧੀ' ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ. ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਆਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 'ਗਲਤ acੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ'.

ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ. ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਚਿੰਤਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁ principleਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 6: 100 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਭ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ. ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ (ਸੰਪਤੀ) ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਪੀੜਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਯੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਕੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ: ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਕ (ਵੱਡਾ) ਹਿੱਸਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਇਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਮਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ.

ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ: ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਵ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੀੜਤ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ, ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਕਲੇਮਜ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੋ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਵਿਆਜ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ. ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 3: 305 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਸਾਡਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

At Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ +31 (0) 40 369 06 80 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.