ਮੈਕਸ ਮੈਂਡਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ Law & More. ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ.
ਮੈਕਸ ਮੇਂਡਰ ਨੇ ਕੀਵ ਸਲਾਵੋਨੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. ਦੇ ਅੰਦਰ Law & More ਮੈਕਸ ਮੇਂਡਰ ਫਰਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੈ.

ਅਧਿਕਤਮ ਮੈਂਡਰ

ਅਧਿਕਤਮ ਮੈਂਡਰ ਫੋਟੋ

ਮੈਕਸ ਮੈਂਡਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ Law & More. ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ.

ਮੈਕਸ ਮੇਂਡਰ ਨੇ ਕੀਵ ਸਲਾਵੋਨੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. ਦੇ ਅੰਦਰ Law & More ਮੈਕਸ ਮੇਂਡਰ ਫਰਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੈ.

Law & More B.V.