ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, 'ਡਿਲੀਵਰੂ ਸਾਈਕਲ ਕੋਰੀਅਰ ਸਿਟਸ ਫਰਵੰਡਾ (20) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ'। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜੋ ਇਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ - ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜੱਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ .ੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਨਿਯਤ ਕਰੋ
Law & More B.V.