ਜੇ ਇਹ ਡੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ...

ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਨੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Law & More