1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ...

1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਪਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. 50 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ. ਡੱਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ?

ਨਿਯਤ ਕਰੋ
Law & More B.V.