ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ...

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗਰੋਨਿੰਗਨ ਭੂਚਾਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਡਰੈਗਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੀਡਰਲੈਂਡਸ ਅਰਦੋਲੀ ਮੈਟਸ਼ਾਪਾਪਿਜ’ (ਡੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਨਿਨਗੇਨਵੈਲਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਯਤ ਕਰੋ
Law & More B.V.