ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ 'ਤੇ Law & More ਜਦੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਅਸਲ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਕੀਲ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ 'ਤੇ Law & More ਜਦੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਨੂੰਨ

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਧਿਰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ? Aਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Law & More ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਲਦੀ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

The uralਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ;
The ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ;
You ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ.

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਚਿੱਤਰ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਸਾਥੀ / ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 40 369 06 80

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ Law & More

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ

ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ .ੁਕਵੀਂ ਹੈ

ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ

ਅੰਤਰਿਮ ਵਕੀਲ

ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ Law & More

ਐਡਵੋਕੇਟ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ

ਅਸੀਂ ਦਾਖਲੇ, ਨਿਵਾਸ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ

ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ

ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ.

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ”

ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ

Law & More ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਚਰਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ. ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

You ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ;
Agreement ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ;
Actions ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ;
Ntal ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ.

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Ntal ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ;
Ntal ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ;
Cle ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ... ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. Law & More ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਅ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

Agreement ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ;
Agreement ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ;
Land ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ;
Agreement ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ;
• ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ structuresਾਂਚੇ.

ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਬਕਵਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ +31 (0) 40 369 06 80 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.