ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ 30% ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਇਗੀ ਚਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.

ਚੈੱਕ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ.

ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਵੀ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.

ਚੈੱਕ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ.

ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਵੀ.

ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਕੀਲ

ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ 30% ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਇਗੀ ਚਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਚਲਾਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ. Law & More ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਬੇਲੀਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਿਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਸਰਗਰਮੀਆਂਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਬੇਲੀਫ
ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ

ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ

ਕਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

25,000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 40 369 06 80

ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ Law & More?

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ methodੰਗ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 100% ਗਾਹਕ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ weਸਤਨ ਇੱਕ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

“ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ
ਸਹਿਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ”

ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਯੋਜਨਾ

1. ਦੋਸਤਾਨਾ ਪੜਾਅ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ Law & More. ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਆਇਕ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ.

2. ਗੱਲਬਾਤ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

3. ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਾਅ. ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

4. ਫੈਸਲਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਬਪੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਪੋਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਨ, ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜ, ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਲੀਫ ਰਿਣਦਾਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ.

5. ਫੈਸਲਾ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੋ. ਜੇ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਲੀਫ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪੰਨਾ - Law & More ਵੈਬਸਾਈਟ

ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਹਰੇਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Law & Moreਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ?

Legal ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
• ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ, ਦੋਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ
• ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
• ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ respondੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ
The ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ
Ahead ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਕੀਲ

Payment ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
Debt ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
Default ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ
Pres ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
M ਸੰਮਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
Legal ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ
• ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ
International ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਗੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ (ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ, ਪਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Law & Moreਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਇਸਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਵਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, Law & Moreਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਿਫੌਲਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

The ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
The ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਚਲਾਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ)
• ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
• ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ
The ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ

Law & More ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ Law & More.

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ Law & More, ਇਹ ਕਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ. ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.