ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਕੀਲ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਕੀਲ Law & More ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ.

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

• ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ;
• ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ;
• ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ;
Rict ਸਖਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ;
Ult ਨੁਕਸ-ਅਧਾਰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ;
• ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 40 369 06 80

ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ Law & More?

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ methodੰਗ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 100% ਗਾਹਕ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ weਸਤਨ ਇੱਕ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ”

ਮਾਲਕ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ. ਜੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

Law & More ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੇਮੇਨਵਰਕਿੰਗਸੋਵਰੇਨਕੋਮਸਟ ਚਿੱਤਰ

ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ

ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਨੇਸ਼ਨਲ -en ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿੱਤਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ Law & More

ਓਵਰਰੀਨਕੋਮਸਟ ਓਪਸਟੇਲਨ ਚਿੱਤਰ

ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ performੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. Law & More ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਗਲਤੀ ਅਧਾਰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਜਵਾਬ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ +31 (0) 40 369 06 80 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.