ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ।

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 100%
ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤਨ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

/
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ
/

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ 2000 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ. ਇਹ ਕਨੂੰਨ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹਨ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਧੂਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁ partਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ;
 • ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ;
 • ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ;
 • ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ;
 • ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ।

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

aylin.selamet@lawandmore.nl

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ Law & More

ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ।

ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ.

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ"

ਥੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਹਨ:

ਮੁੱ pensionਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ. ਮੁ pensionਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ OW- ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ. AOW- ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਉਮਰ, ਅਰਥਾਤ 67 ਸਾਲ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਤੋਂ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ AW- ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 2% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ. ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁ pensionਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪੂਰਕ ਸਥਗਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ (ਪੂਰਕ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. Law & More ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ.

ਸਵੈਇੱਛਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁ oldਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

10
ਮਾਈਕੇ
ਹੂਗਲੂਨ

ਸਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ:

ਦਫਤਰ Law & More

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਦੇ ਬਾਅਦ

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਤੇ Law & More, ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਗੇ.

ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੱਚੇ, ਘਰ, ਸਮਗਰੀ ਆਦਿ.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਾਰ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਕਟ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ (ਪੂਰਕ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਖੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਕਟ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ. ਆਖਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ. ਤੇ Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਲਈ ਸਖਤ ਨਤੀਜਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ Law & Moreਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ.

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ:

 • ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ
 • ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ;
 • ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ;
 • ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;
 • ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 • ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ ,ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ notੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀ ਐਨ ਬੀ ਅਤੇ ਏਐਫਐਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

At Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, ਬਲਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ Law & More ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, Law & More ਸਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Eindhoven ਅਤੇ Amsterdam?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:
ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ & ਹੋਰ - ਮੈਕਸਿਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.