ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ।

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 100%
ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤਨ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

/
ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ
/

ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤਲਾਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ. ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ regੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਇਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ. Law & More ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਵਕੀਲ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ.

ਮਾਨਤਾ, ਹਿਰਾਸਤ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

aylin.selamet@lawandmore.nl

ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀ ਗੁਜਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ।

ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ"

ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

10
ਮਾਈਕੇ
ਹੂਗਲੂਨ

ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ:

ਦਫਤਰ Law & More

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪੇ ਨਾ ਹੋਣ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿ municipalityਂਸਪੈਲਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ (ਗਰਭਵਤੀ) ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ? ਤਦ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ.

ਜਨਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿ theਂਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਪਰਿਵਾਰ-ਵਕੀਲ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-ਚਿੱਤਰ (1)ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਮਿ municipalityਂਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ. 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ, ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿ municipalityਂਸਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਉਪ-ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬੱਚੇ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
 • ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾਪਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸੁਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ):

 • ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ;
 • ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ;
 • ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ।
 • ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ Law & More ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ.

ਪਰਿਵਾਰ-ਵਕੀਲ-ਹਿਰਾਸਤ-ਚਿੱਤਰ (1)ਹਿਰਾਸਤ

ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਅਕਸਰ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ:

 • ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ (18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ;
 • ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ।

ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਮੁਖੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਤਦ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ. ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ. ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਇਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿਰਾਸਤ

ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਗੋਦ ਲੈਣਾ

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਾ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਜੋਂ.

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ 42 ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ. ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਪਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੌਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (JDS) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ।

ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ onlyਰਤ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ Law & More ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ.

ਫੈਮਿਲੀਅਰਚੇਟਾਦੋਵੋਕੇਨ-ਯੂਥਿisਸਪਲੈਟਸਿੰਗ-ਚਿੱਤਰ (1)ਬਾਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ. ਇਕ ਨਿਰੀਖਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਯੂਥ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚਿਲਡਰਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ.

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੇ Law & More, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ Law & More ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ arrangeੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Eindhoven ਅਤੇ Amsterdam?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:
ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ & ਹੋਰ - ਮੈਕਸਿਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.