ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਡੱਚ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁliminaryਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ.

ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ

 ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੱਚੀ ਕਾੱਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

 • ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਨੋਟਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ);
 • ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ;

ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ):

 • ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ;
 • ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ;
 • ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਬਿਆਨ;
 • ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ.

ਸੰਦਰਭ ਪੱਤਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਰੀ, ਵਕੀਲ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾ )ਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਵਪਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:

 • ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਰੇਖਾ;
 • ਵਪਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਐਬਸਟਰੈਕਟ;
 • ਵਪਾਰਕ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ;
 • ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ;
 • ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ;
 • ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ.

ਆਪਣੇ ਧਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ

ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ / ਇਕਾਈ / ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ.

ਅਤਿਰਿਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ / ਇਕਾਈ / ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ whichਾਂਚਾ ਜਿਸ' ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ structureਾਂਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ.

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

10
ਮਾਈਕੇ
ਹੂਗਲੂਨ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਚਿੱਤਰ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਸਾਥੀ / ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਕ

ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਕ

ਸਾਥੀ / ਐਡਵੋਕੇਟ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.