ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Law & More ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ LAW & MORE

ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Law & More ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ.

A ਤਲਾਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
Home ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
Your ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਚਿਆਂ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
Child ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ?
• ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? Law & More ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 (0) 40 369 06 80

ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਤਲਾਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਕੀਲ

ਤਲਾਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਥੀ ਗੁਜਾਰੀ

ਸਾਥੀ ਗੁਜਾਰੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

"Law & More ਵਕੀਲ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ

ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ"

ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਲਾਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ areੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹਨ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ. ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ. ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਚਿਆਂ) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ Law & More ਵਕੀਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼' ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤਾ

ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਗੁਜਾਰਾ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਚਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. .

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਤਲਾਕ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋਵੇਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:
Care ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ;
• ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ;
The ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ;
Who ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸਪਤਾਹੰਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ.

ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Choice ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ;
• ਨਿਯਮ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ;
Family ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਮਾਸੀ.

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਾਕ

ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਚਿਆਂ) 'ਤੇ ਵੀ. ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਪਰਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ. ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ..

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.